Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok

Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8140-026-1
VÝROBCA: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Cena: 3.27 EUR

Pracovný zošit Matematika pre 8. ročník 1. polrok je plný rôznych aktivít, cvičení a úloh, ktoré objasňujú problematiku učiva z hodín matematiky prístupnejšou a zaujímavejšou formou. V tomto polroku ide napríklad o témy reálne čísla, mocniny, odmocniny a ďalšie. Pracovný zošit svojím obsahom a štruktúrou pomáha žiakovi dosiahnuť lepšie výsledky a byť pripravený na každú vyučovaciu hodinu. K informáciám, ktoré potrebuje, sa môže kedykoľvek vrátiť. Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a spolu s metodickými materiálmi pre učiteľa tvorí edíciu Interaktívna kniha. Obsah: ? Celé čísla; Absolútna hodnota celého čísla ? Usporiadanie a porovnávanie celých a desatinných čísel ? Sčítanie a odčítanie celých a desatinných čísel ? Sčítanie a odčítanie reálnych čísel ? Násobenie a delenie celých a desatinných čísel ? Násobenie a delenie reálnych čísel ? Výraz s premennou; Hodnota výrazu ? Sčítanie a odčítanie výrazov ? Násobenie a delenie výrazu číslom ? Vyjadrenie neznámej zo vzorca (už je v 7. roč./ II. časť) ? Pravouhlá sústava súradníc ? Priama a nepriama úmernosť


Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom-1. polrok shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Letíme do vesmíru - Mária Csatáryová

Letíme do vesmíru - Mária Csatáryová

Svojím obsahom sa pracovný zošit opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy.. Zistiť viac >>
Štátny vzdelávací program pre predprimarné vzdelávanie v materských školách

Štátny vzdelávací program pre predprimarné vzdelávanie v materských školách

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slove.. Zistiť viac >>
Kardiológia pre všeobecných lekárov - Andrej Dukát

Kardiológia pre všeobecných lekárov - Andrej Dukát

Keďže kardiovaskulárne ochorenia majú dominantné miesto v úmrtnosti obyvateľstva na celom svete a všeobecný lekár je dôležitým činiteľo.. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt