Cvičenia z anglického jazyka pre 4. ročník základnej školy

Cvičenia z anglického jazyka pre 4. ročník základnej školy

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-10-02906-8
VÝROBCA: SPN-Mladé letá, s.r.o.

Cena: 5.07 EUR

Cvičebnica z angličtiny pre 4. roč. ZŠ nadväzuje na úspešnú a obľúbenú cvičebnicu z angličtiny pre 3. roč. ZŠ. Slúži ako doplnkový učebný materiál pri výučbe angličtiny a je praktickou pomôckou pre učiteľov, žiakov, ako aj rodičov. Opäť prináša mnoho zaujímavých a zábavných cvičení, doplňovačiek, krížoviek a hádaniek. Žiaci si pri ich riešení hravou formou precvičia samostatnosť, sústredenosť a pozornosť, upevnia si kľúčové jazykové kompetencie. Pri každej z 10 tém si žiaci zopakujú slovnú zásobu a základné gramatické javy. Každá je ukončená jednoduchým testom, ktorý poskytne žiakovi možnosť sebahodnotenia a učiteľovi, príp. rodičom spätnú väzbu o úrovni vedomostí žiaka. V závere cvičebnica prináša kľúč ku všetkým cvičeniam a testom. Publikácia je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 - pre primárne vzdelávanie – anglický jazyk.


Cvičenia z anglického jazyka pre 4. ročník základnej školy shop >>

Knihy z rovnakého vydavateľstva:
Nám patrí svet alebo Krehkosť dospievani

Nám patrí svet alebo Krehkosť dospievani

Vo Francúzsku je meno Dolto uznávaný pojem, lebo jeho nositeľky – matka s dcérou – sú významné osobnosti vo svete medicíny a psychológie.. Zistiť viac >>
Kisügyes 1. képességfejlesztő lapok iskolakezdőknek - Katalin Drozdík

Kisügyes 1. képességfejlesztő lapok iskolakezdőknek - Katalin Drozdík

V maďarskom jazyku Zošit, ktorý vychádza v slovenskom aj maďarskom jazyku, je určený deťom predškolského veku. Hravými nápaditými úlo.. Zistiť viac >>
Tarzanov návrat, 3.vydanie

Tarzanov návrat, 3.vydanie

Druhým dielom Tarzanových príbehov sa ako červená niť vinie jeho láska k Jane Porterovej, ktorej sa šľachetne vzdal. Prenikne do sveta ľudí.. Zistiť viac >>2019 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt