Skoly

Skoly

METODIKA k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

METODIKA k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom shop >>

Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné pre zvládnutie danej témy, ciele, ktoré má žiak splniť, zoznam experimentálnych aktivít s odhadovaným časom na ich realizáciu a vypracované aktivity z učebnice. Poskytuje tiež doplňujúce námety na aktivity, úlohy a poznámky pre učiteľa. Upozorňujú na niektoré špecifiká experimentu, pravdepodo.. Zistiť viac >>Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková

Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková shop >>

Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov..." V súčasnosti už nestačí právom chrániť iba hmotné statky, čoraz viac je nutné zaoberať sa aj ochranou „nevyčísliteľných" hodnôt ako je dobré meno, dobrá povesť či ľudská dôstojnosť. Základným predpokladom úspešnej obhajoby svojich práv je aj informovanosť o nich - informovanosť škôl a ich pedagógov o ochra.. Zistiť viac >>ON Y VA! 2A+2B - Francouzština pro střední školy - pracovní sešity + 2CD - Jitka Taišlová

ON Y VA! 2A+2B - Francouzština pro střední školy - pracovní sešity + 2CD - Jitka Taišlová shop >>

Pracovní sešity k aktualizované, moderně pojaté učebnici francouzštiny pro střední školy založené na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí pracovních sešitů je audio .. Zistiť viac >>ON Y VA! 1A+1B - Francouzština pro střední školy - pracovní sešity + 2CD - 2. vydání - 2. vydání - Jitka Taišlová

ON Y VA! 1A+1B - Francouzština pro střední školy - pracovní sešity + 2CD - 2. vydání - 2. vydání - Jitka Taišlová shop >>

Komplet dvou pracovních sešitů 1A a 1B On y va! je vícedílná, aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: . položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci, . seznámit s reáliemi frankofonních zemí. Každý díl tvoří tři části: základní učebnice, dva pracovní sešity a zvukové nahrávky. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení (jejich.. Zistiť viac >>Klass! 2: Ruština pro střední školy - Učebnice a pracovní sešit + 2CD (A2)

Klass! 2: Ruština pro střední školy - Učebnice a pracovní sešit + 2CD (A2) shop >>

Nová třídílná učební sada Klass je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky... Zistiť viac >>Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová shop >>

Titul nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti... Zistiť viac >>Tvůj fotodeníček od školky do školy - pro holky

Tvůj fotodeníček od školky do školy - pro holky shop >>

Kniha navazuje na úspěšný první díl „Tvůj fotodeníček od těhotenství do tří let“. Autorkami tohoto druhého dílu je Smart Press a české maminky, kterým na českém trhu chybělo pokračování pro jejich školáčky. Deníček je v dívčím a chlapeckém barevném provedení. Tvůj fotodeníček od školky do školy nabízí vše v jednom: Poznámkový blok, fotoalbum, prostor pro vlastní zápisky a obrázky dítěte. Rodiče se mohou nechat vést jednotlivými kapitolam.. Zistiť viac >>Tvůj fotodeníček od školky do školy - pro kluky

Tvůj fotodeníček od školky do školy - pro kluky shop >>

Kniha navazuje na úspěšný první díl „Tvůj fotodeníček od těhotenství do tří let“. Autorkami tohoto druhého dílu je Smart Press a české maminky, kterým na českém trhu chybělo pokračování pro jejich školáčky. Deníček je v dívčím a chlapeckém barevném provedení. Tvůj fotodeníček od školky do školy nabízí vše v jednom: Poznámkový blok, fotoalbum, prostor pro vlastní zápisky a obrázky dítěte. Rodiče se mohou nechat vést jednotlivými kapitolam.. Zistiť viac >>Norsko-český, česko-norský šikovný slovník...… nejen do školy

Norsko-český, česko-norský šikovný slovník...… nejen do školy shop >>

První vydání nového norsko-českého a česko-norského slovníku, který je určen nejen studentům, ale i všem dalším zájemcům o norštinu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli často užívaná slova a obraty ze spisovného i běžně mluveného jazyka. Od starších slovníků vydaných u nás se odlišuje především aktuálností a důsledným uváděním správné výslovnosti. Při tvorbě tohoto titulu jsme vycházeli z norských výkladov.. Zistiť viac >>Nizozemsko-český, česko-nizozemský šikovný slovník...… nejen do školy

Nizozemsko-český, česko-nizozemský šikovný slovník...… nejen do školy shop >>

První vydání nového nizozemsko-českého a česko-nizozemského slovníku, který je určen nejen studentům, ale i všem dalším zájemcům o nizozemštinu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli často užívaná slova a obraty ze spisovného i běžně mluveného jazyka. Od starších slovníků vydaných u nás se odlišuje především aktuálností a důsledným uváděním správné výslovnosti. Při tvorbě tohoto titulu jsme vycházeli z nizozem.. Zistiť viac >>Angličtina pro jazykové školy III. - Učebnice - 2. vydání - Stella Nangonová a kolektiv

Angličtina pro jazykové školy III. - Učebnice - 2. vydání - Stella Nangonová a kolektiv shop >>

Třetí díl je závěrečnou částí přepracovaného souboru učebnic pro jazykové školy. Je určen středně pokročilým studentům a svou koncepcí je opět vhodný i pro samouky. Text učebnice je rozdělen do 15 lekcí a všechny lekce, kromě tří opakovacích, se skládají ze čtyř částí, stejně jako v předchozích dílech: první část obsahuje základní texty pojednávající o běžném životě, druhá dialogy, které navazují na základní texty. V těchto částech l.. Zistiť viac >>Biológia - organizmy a ekosystémy : pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy - Mária Uhereková a kolektív

Biológia - organizmy a ekosystémy : pre pedagogické a sociálne akadémie a stredné pedagogické školy - Mária Uhereková a kolektív shop >>

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu s učebnicou. Praktické cvičenia sú zamerané na precvičenie vybraných teoretických poznatkov. Majú alternatívny charakter .. Zistiť viac >>Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy - Katarína Karácsonyová,Tamášová

Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy - Katarína Karácsonyová,Tamášová shop >>

Sumár povinností pri riadení školy v personálnej, ekonomickej a finančnej oblasti. Základný štartovací balíček vedomostí pre riaditeľa školy. Každý riaditeľ školy, ktorý stojí na čele školy s právnou subjektivitou, by mal mať na pamäti, že škola je aj zamestnávateľ. Riaditeľ školy tak pri preberaní školy nepreberie zodpovednosť len za pedagogickú dokumentáciu a výchovno-vzdelávací proces, ale aj za ľudí/zamestnancov, pre ktorých sa stane zamestnávateľ.. Zistiť viac >>Parlons francais - Francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi + 1CD - 2. vydání - O. Velíšková, E. Špinková

Parlons francais - Francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi + 1CD - 2. vydání - O. Velíšková, E. Špinková shop >>

Učebnice obsahuje v 23 lekcích témata, která se vyskytují nejen u maturitních zkoušek, ale i v běžném životě - rodina, školství, kultura, divadlo, cestování atd. Každá lekce je rozdělena do několika částí - od jednodušších ke složitějším, a tedy i obtížnějším. Kromě konverzačních výrazů běžného života má každá lekce i slovníček k danému tématu - obsahuje nejnovější termíny denního života, které lze těžko nalézt ve slovnících. Součá.. Zistiť viac >>Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková a kolektív

Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková a kolektív shop >>

V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Rozsiahlou úpravou prešla aj časť o poskytovaní prvej pomoci, ktorá je platná podľa súčasných medzinárodných noriem... Zistiť viac >>Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy

Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy shop >>

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak rozvíja základné kompetencie (učenie, personálne a sociálne schopnosti, riešenie problémových úloh, komunikovanie). Učivo je rozdelené do šiestich tematických celkov: Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, Cestujeme, Ako pretvárame krajinu, Tradície a zvyky, V súlade s prírodou... Zistiť viac >>Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy shop >>

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje vzniku a významu plánov, rôznym druhom máp a orientácii podľa svetových strán. Tieto zručnosti žiak využije v druhom celku Objavujeme Slovensko, prostredníctvom ktorého spoznáva prírodu Slovenska. Tretí celok sa venuje dejinám Slovenska, ktorého históriu spoznáva cez významné os.. Zistiť viac >>Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly - Viera Lapitková

Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly - Viera Lapitková shop >>

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určitých tvrdení... Zistiť viac >>Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková shop >>

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov... Zistiť viac >>Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková

Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1.ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Mária Uhereková shop >>

Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s poznávaním organizmov podľa vonkajších znakov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu organizmov... Zistiť viac >>Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy - Mária Kožuchová

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy - Mária Kožuchová shop >>

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje vzniku a významu plánov, rôznym druhom máp a orientácii podľa svetových strán. Tieto zručnosti žiak využije v druhom celku Objavujeme Slovensko, prostredníctvom ktorého spoznáva prírodu Slovenska. Tretí celok sa venuje dejinám Slovenska, ktorého históriu spoznáva cez významné os.. Zistiť viac >>Biológia pre 5. ročník základnej školy - Mária Uhereková

Biológia pre 5. ročník základnej školy - Mária Uhereková shop >>

Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/jedovaté rastliny)... Zistiť viac >>Pedagogika pro střední pedagogické školy - Roman Musil

Pedagogika pro střední pedagogické školy - Roman Musil shop >>

Učebnice obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Neobsahuje dlouhé souvislé texty, ze kterých by si studenti měli dělat poznámky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování nebo k dílčí či maturitní zkoušce. Každý větší učební celek je doplněný myšlenkovou mapou, ve které jsou shrnuty základní pojmy o látce a vztahy mezi nimi. .. Zistiť viac >>Angličtina pro jazykové školy II. - Nová - Učebnice - Peprník Nangonová,

Angličtina pro jazykové školy II. - Nová - Učebnice - Peprník Nangonová, shop >>

Nové, upravené a rozšířené vydání s klíčem Učebnice je určena mírně pokročilým a svou koncepcí je vhodná i pro samouky. Velký důraz autoři kladou na rovnoměrné rozvíjení všech jazykových dovedností, na slovní zásobu, mluvnici i fonetiku, ale také na opakování probírané látky. Z původního vydání je ponechán srozumitelný výklad mluvnice na české bázi a rodina Prokopova, která se stala symbolem úspěšné a stále žádané učebnice. Nové jsou ilust.. Zistiť viac >>Angličtina pro jazykové školy I. - Nová - Učebnice - Peprník Nangonová,

Angličtina pro jazykové školy I. - Nová - Učebnice - Peprník Nangonová, shop >>

Nové, upravené a rozšířené vydání s klíčem. Učebnice je určena začátečníkům a svou koncepcí je vhodná i pro samouky. Text je rozdělen do 16 lekcí a všechny (až na tři opakovací) se skládají ze čtyř částí. První část obsahuje základní texty pojednávající o běžném životě, druhá dialogy. Třetí část se zabývá fonetikou, to znamená výslovností hlásek, intonací a rytmem. Čtvrtá část rozvíjí jazykové dovednosti, tj. poslech, konverzaci, č.. Zistiť viac >>Výhra. Kdo (a co) ovládá americké školy? - Dale Russakoffová

Výhra. Kdo (a co) ovládá americké školy? - Dale Russakoffová shop >>

Fascinující popis zákulisního dění během vyčerpávajícího boje za záchranu upadajících škol v americkém městě Newark. Reportérka Dale Russakoffová se po mnohaleté kariéře novinářky rozhodla zužitkovat své kontakty na nejvýznamnější osobnosti současné Ameriky. Přináší strhující drama naší doby, zahrnující vzestup politických celebrit, velkou dobročinnost, extrémní ekonomickou nerovnost a zápasy a triumfy škol v jednom z nejchudších měst USA. Kd.. Zistiť viac >>Zavádění formativního hodnocení - Praktické techniky pro základní a střední školy - Dylan Wiliam, Siobhán Leahyová

Zavádění formativního hodnocení - Praktické techniky pro základní a střední školy - Dylan Wiliam, Siobhán Leahyová shop >>

Publikace představuje pět klíčových strategií pro zlepšení učitelské praxe a výsledků studentů. Pro každou z těchto strategií nabízí podrobně popsané techniky. Kdy a jak tyto techniky využívat doplňují rovněž i tipy, varování a vylepšení k dlouhodobě udržitelnému formativnímu hodnocení... Zistiť viac >>Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. vydanie - Helena Vicenová, Mária Ganajová

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. vydanie - Helena Vicenová, Mária Ganajová shop >>

Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastností látok z bežného života a skúmania chemických dejov doplnené o fotografie ich priebehu. Učebnica vysvetľuje skúmané vlastnosti a javy, čím prispieva k rozvoju logického myslenia. Základné učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov. Každá kapitola.. Zistiť viac >>Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kolektív

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena Vicenová a kolektív shop >>

Vedomosti žiaka sa rozšíria o poznatky o zložení látok a o chemických prvkoch a ich zlúčeninách... Zistiť viac >>Podnikanie pre stredné odborné školy

Podnikanie pre stredné odborné školy shop >>

"Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR je jedinečným pomocníkom rozvíjajúcim podnikateľské myslenie žiakov, ale aj začínajúcich podnikateľov. Učebnica zohľadňuje najnovšiu legislatívu a poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov, ktoré sú využiteľné pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a plánov. Veľmi nápomocný je najmä podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán vrátane finančného a.. Zistiť viac >>Němčina pro jazykové školy nově 1 UČ - Věra Höppnerová

Němčina pro jazykové školy nově 1 UČ - Věra Höppnerová shop >>

Němčina pro jazykové školy nově 1 je prvním dílem třídílného cyklu učebnic, určených nejen posluchačům jazykových a středních škol. První díl obsahuje 16 lekcí s klasickou strukturou. Vstupem do lekce je vždy monolog či dialog jako východisko pro nácvik nových gramatických jevů a slovní zásoby související s tématem. Tematické okruhy byly vybrány s ohledem na jejich praktické využití v každodenním životě. Na texty nejprve navazují cvičení prověřuj.. Zistiť viac >>Dědečku, už chodím do školy + CDmp3 - Ladislav Špaček

Dědečku, už chodím do školy + CDmp3 - Ladislav Špaček shop >>

Dědečku, už chodím do školy je dalším pokračováním oblíbené série knížek Dědečku, vyprávěj a Dědečku, ještě vyprávěj. Laskavý dědeček si opět povídá se svou zvídavou vnučkou Viktorkou o světě kolem nich. Viktorka už je ovšem školačka, chodí do první třídy, a proto si přináší spoustu nových podnětů a otázek ze školního prostředí. Knížka pomůže rodičům v touze rozvíjet dobré vlastnosti jejich dětí, vštěpovat jim mravní hodnoty sou.. Zistiť viac >>Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník - 2.vydání - Jarmila Kelnarová a kolektiv

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník - 2.vydání - Jarmila Kelnarová a kolektiv shop >>

Druhé vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou žáci schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu. Učebnice zahrnuje témata, jako jsou ošetřovatelský proces, vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a další. Obsahuje i pracovní postupy u základních ošetřovatelských postupů, např. péče o.. Zistiť viac >>Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II – Pediatrie, chirurgie - Lenka Slezáková a kolektiv

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II – Pediatrie, chirurgie - Lenka Slezáková a kolektiv shop >>

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje informace a znalosti potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici budou doplňovat dva pracovní sešity. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného... Zistiť viac >>Patologie pro střední zdravotnické školy - Jitka Janíková

Patologie pro střední zdravotnické školy - Jitka Janíková shop >>

Učebnice je určena pro žáky středních škol v rámci přípravy na nelékařská povolání. Jedná se o stručný náhled na patologii jako obor včetně patologických procesů v těle, které jsou nutným vědním základem pro studium dalších lékařských i nelékařských předmětů včetně ošetřovatelství na zdravotnických školách. Je určena i pro žáky zdravotnických lyceí... Zistiť viac >>Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV – Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie - 2. vydání - Lenka Slezáková a kolektiv

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV – Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie - 2. vydání - Lenka Slezáková a kolektiv shop >>

Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol. Publikace je rozčleněna na celky zpracovávající problematiku ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, očním lékařství, otorinolaryngologii a stomatologii. Po prostudování učebnice prokáží žáci znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. N.. Zistiť viac >>Hádanky a luštěniny do školy i na prázdniny

Hádanky a luštěniny do školy i na prázdniny shop >>

Zbrusu nová kniha Žáčkových hádanek, hlavolamů, vtipných rébusů, hříček se slovy a různých zábavných luštěnin s neposednými barevnými ilustracemi Jany Vackové. Kniha je určena dětem, ale možná se nad ní zapotí i jejich rodiče, protože jsou to hádanky velmi důmyslné, cvičí postřeh, bystří rozum a někdy k správnému řešení nevede to, co vás v první chvíli napadne... Zistiť viac >>
Szabó Marek     Synagoga Concerts     Sýkorová Martina     Sykora Róbert     Svojtka & Co.s.r.o., nakladatelství     Svojtka & Co. vydavateľstvo s.r.o     Svět kulturistiky     Svět     Svadby podľa Ely, s. r. o.     Šuvada Martin     2018 Ponuka najnovších slovenských ale aj svetových knižných titulov, dobré knihy za skvelé ceny. Kontakt